PÅ SCEN

Konferencier & föreläsare

Engagemang för ett lyckat event

Varje event har ett syfte, och konferencierens uppgift är att hjälpa dig att uppnå det. Ibland är vägen dit humor, ibland allvar. Ibland är det utmaningen att förklara komplexa saker, ibland att väcka intresse för det svåra. Och ibland är syftet glädje och gemenskap.

Men det handlar däremot alltid att lyfta fram ett innehåll, gäster eller ämnen på bästa sätt. Varje uppdrag som konferencier eller moderator är unikt, och jag garanterar ett stort engagemang och ett professionellt framträdande. Hör av dig om jag kan bidra!

Underhållning med kärna

Som föreläsare har jag samma mål som i författarskapet; att beröra genom igenkänning. Att underhålla, men samtidigt väcka funderingar. Föreläsningarna kan handla om hur du hittar din röst, eller om hur du vill använda den. Men i någon form finns det alltid en koppling till kommunikation.

Nedan finner du tre förslag på föreläsningsteman. Välkommen med din förfrågan!

Öppenhet – bjud på ditt liv och vinn tillbaka

Vad finns det för vinster med att vara mer öppen? Står öppenhet och integritet i konflikt med varandra? Hur kan sårbarhet vara en styrka, och inte en svaghet? Här blir det personliga erfarenheter och reflektioner, men också kunskap baserat på forskning om hur öppenhet i olika sorters relationer skapar möjligheter. Det finns också utrymme att prata om öppenhet som en demokratifråga, och vad man bör ta med sig i en politisk karriär.

Kommunikation – om konsten att nå fram

En snabb men informativ genomgång av kommunikationens ABC, med fokus på det skrivna ordet. Hur fångar du mottagarens uppmärksamhet? Hur behåller du läsaren så länge att du hinner få fram ditt budskap? Hur långt ska du gå i att vara personlig, och vad ska aldrig sägas? Och hur är det med språket – är det så noga egentligen? Häng med i en övergripande introduktion och lär dig vad det hemliga tricket som gör att du blir lyssnad på.

Författarskap – om skrivandets glädje och plågor

Tycker du om att skriva? Eller är det bara lustfullt om du blir publicerad? Ja, vad är det egentligen som är drivkraften bakom skrivandet, och varför är det så viktigt att bli läst? Vad krävs av dig själv för att nå hela vägen fram med texten, och vilka hjälpmedel finns? Här tittar vi närmare på själva berättandet, och utmaningen i att skriva karaktärsdrivet snarare än handlingsdrivet.

Jag anpassar gärna innehållet efter behov – hör av dig med dina önskemål!