Emma Steinwall
FÖRELÄSNINGAR

Underhållning med kärna

Word by Steinwall erbjuder föreläsningar som lockar till både eftertanke och skratt. Som föreläsare har jag samma mål som i författarskapet; att beröra genom igenkänning. Att underhålla, men samtidigt väcka funderingar. Föreläsningarna kan handla om hur du hittar din röst, eller om hur du vill använda den.

Nedan finner du tre förslag på föreläsningsteman. Välkommen med din förfrågan!

Öppenhet – bjud på ditt liv och vinn tillbaka

Vad finns det för vinster med att vara mer öppen? Står öppenhet och integritet i konflikt med varandra? Hur kan sårbarhet vara en styrka, och inte en svaghet? Här blir det personliga erfarenheter och reflektioner, men också kunskap baserat på forskning om hur öppenhet i olika sorters relationer skapar möjligheter.

Kommunikation – om konsten att nå fram

En snabb men informativ genomgång av kommunikationens ABC, med fokus på det skrivna ordet. Hur fångar du mottagarens uppmärksamhet? Hur behåller du läsaren så länge att du hinner få fram ditt budskap? Hur långt ska du gå i att vara personlig, och vad ska aldrig sägas? Och hur är det med språket – är det så noga egentligen?

Vänskap – reglerna du inte kände till

Vad är en god vän? Kan man ställa krav på sina vänner? Hur hanterar man besvikelse inom vänskapen, och existerar det verkligen vänskap så som vi ser den på film? Enligt forskning har vänskap störst betydelse för hur lyckliga vi upplever att vi är. Ändå finns det inga självklara regler för vänskap, på samma sätt som i en parrelation.

Jag anpassar gärna innehållet efter behov – hör av dig med dina önskemål!