POLITIK

Aktiv inom Centerpartiet

Sommaren 2021 blev jag aktiv medlem i Centerpartiet, och idag är jag ledamot i styrelsen för Centerpartiet Varberg. Inför valet 2022 var jag Hallands kandidat nr 4 på riksdagslistan, och nr 25 på kommunlistan. Nu tar jag plats som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden i Varberg, där Centerpartiet nu är i opposition. Nytt och spännande, alltihop. Men varför?

Motivationen

Den växte sig starkare genom åren; känslan av att vi aktivt måste värna om den svenska demokratin. Sedan viljan att vara med och påverka hur vi gör det.

Och plötsligt fanns möjligheten att titta upp från vardagskarusellen och välja en ny väg. Att Centerpartiet var laget jag ville spela i var självklart. Det blev ett intressant första år, på fler och andra sätt än jag förväntade mig.

Jag har alltid röstat utifrån värderingar. Så som Centerpartiet håller kvar vid sin socialliberala linje, trots den numera ensamma mittpositionen – det får min respekt och min röst. Jag vill förvalta förtroendet jag fått, genom att vara en ambassadör för Centerpartiets politik.

Jag kan inte luta mig mot politisk erfarenhet. Men jag kan bidra med kunskap, engagemang och passion för samhällsfrågor. Och inom partiet möter jag ett intresse för idéer och en vilja till utveckling och lärande. Det stärker känslan av att varje medlem har en röst som räknas.

Kandidaturen & hjärtefrågorna

Folkhälsa blev snabbt min hjärtefråga. Trygga människor som känner delaktighet och mår bra, har bättre förutsättningar till ett rikt och kreativt liv. De har sällan behov av att kasta sten, näthata eller leva på bidrag för att man kan. De orkar bry sig om hur det går för planeten och medmänniskorna.

Jag vill driva ett konkret arbete med våra antagna folkhälsomål.  Parallellt med ett massivt förebyggande arbete för god hälsa på individnivå, ska vi också förändra på gruppnivå och samhällsnivå. En god folkhälsa innebär både ett högt snittvärde av de faktorer som mäter folkhälsan, men också rimliga skillnader mellan olika grupper i samhället. En god folkhälsa innebär alltså en jämlik folkhälsa.

Men det finns självklart fler områden som jag brinner lite extra för. Vad jag vill arbeta för, och vad jag verkligen sympatiserar med inom Centerpartiet, delar jag i mina sociala kanaler löpande.

Har du frågor till mig? Har du tankar att dela, eller önskemål om vart vi ska styra Sverige politiskt? Skriv till mig och jag lyssnar och svarar. Jag tror mer på dialog än debatt, och det är så jag kommer att kommunicera.

“Den växte sig starkare genom åren; känslan av att vi aktivt måste värna om den svenska demokratin. Och sedan viljan att vara med och påverka hur vi gör det.”

Läs mer om folkhälsa

Nationella folkhälsomål
(regeringen.se)

På väg mot en god och jämlik hälsa
(folkhälsomyndigheten.se)

Folkhälsopolicy Halland
(regionhalland.se)

Våra nationella folkhälsomål